Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste:

REKISTERINPITÄJÄ

Bona Vivo Oy (Y-tunnus: 2580804-9)
PL 209
02100 Espoo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Taimo Stenman
puhelin +358 44 564 2732
sähköposti asiakaspalvelu@yritystuki.fi

REKISTERIN NIMI

Bona Vivo Oy:n (myöhemmin Bona Vivo) asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Bona Vivon asiakkaaksi, ostanut Bona Vivon tuotteita ja/tai osallistunut Bona Vivon järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Bona Vivon asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden tuotteiden seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Bona Vivon toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemmin kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Bona Vivo voi käyttää asiakassuhteen hoitamisessa yhteistyökumppaneita ja osa rekisteritiedoista saatetaan tällöin siirtää yhteistyökumppanin palvelimille. Tietoja käsitellään ja käytetään kuitenkin vain Bona Vivon asiakassuhteen hoitamiseen.

Bona Vivolla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Bona Vivolle, sähköpostitse rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

TIETOJEN LUOVUTUS

Ellei lainsäädäntö toisin velvoita, asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Bona Vivon käytössä, paitsi käyttäessä yhteistyökumppania lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Bona Vivon tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Henkilön tiedot hävitetään rekisteristä hänen pyynnöstään ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Pyyntö tietojen hävittämisestä tehdään sähköpostilla Bona Vivon rekisterinpitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@yritystuki.fi.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteriin pääsy edellyttää Bona Vivon sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Bona Vivon salasanasuojatulla palvelimella.