tukia joka lähtöön

Yritystukia voi saada 249 asiaan. Mikäli et ole vielä asiakkaamme, näet niistä alla 8 kappaletta. Loput 241 asiaa, joihin voi saada yritystukea, näet ostamalla palvelun.

Kun luet listaa tuettavista asioista, pohdi jokaisen kohdalla:

  1. Tuleeko jostakin toimenpiteestä kannattava, jos siihen saa julkisen tuen?
  2. Kannattaako yrityksesi tarpeita taivuttaa vastaamaan tuenjakajan kriteereitä?
  3. Miten yrityksesi tarpeet ilmaistaan tuenjakajan kielellä?

Esimerkki, kohta A: Alihankinnan teettäminen kehitysmaassa tuleekin kannattavaksi yrityksellenne, jos siihen saa riittävän ison julkisen tuen.

Esimerkki, kohta B: Ajatuksenne on ollut lanseerata uusi tuote Suomessa, mutta lanseeraus kannattaakin tehdä Virossa, jos silloin saa riittävän ison julkisen tuen.

Esimerkki, kohta C: Olette kehittämässä uutta tuotetta. Tuenjakaja kuitenkin myöntää tukea innovatiivisen tuote- tai palvelukonseptin synnyttämiselle vähintään kahden yrityksen yhteishankkeena. Oletteko itse asiassa – kun asiaa tarkemmin miettii – synnyttämässä juuri tuollaista tukikriteerit täyttävää “innovatiivista tuote- tai palvelukonseptia toisen yrityksen kanssa”?

 


Työ- ja elinkeinotoimistot toimivat yhteistyössä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn kanssa, kun työnantaja palkkaa harjoittelijan ulkomailta. CIMOn harjoitteluvaihto-ohjelmien kautta tulevat harjoittelijat ovat jo suorittaneet tutkintonsa tai ovat opintojensa loppuvaiheessa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lue lisää tuesta
Tuenjakajan (TE-toimistot) lyhyt esittely


Nopef myöntää korotonta ehdollista lainaa, jolla voi kattaa enintään 40 % kansainvälistymishankkeen esitutkimuskustannuksista.

Jos hanke toteutuu, koko myönnetty lainasumma muuttuu tueksi. Jos hanke ei toteudu, 50 % myönnetystä lainasummasta muuttuu tueksi.

Lue lisää tuesta
Tuenjakajan (NOPEF) lyhyt esittely


Keksinnön kaupallistaminen on keskeinen keksintöihin liittyvä tavoite, jonka saavuttamista ELY-keskusten toimenpiteillä tuetaan.

Lue lisää tuesta
Tuenjakajan (ELY-keskus) lyhyt esittely


Tukea voivat hakea maaseutualueilla uuden yrityksen perustajat ja toimivat mikroyritykset, pienet yritykset ja maatalousyritykset silloin kun tuen kohteena oleva toiminta on niille uutta.

Lue lisää tuesta 3 luku, 9 §
Tuenjakajan (LEADER-ryhmät) lyhyt esittelymme
Lue lisää LEADER toiminnasta
Valitse lähin LEADER-ryhmä tästä


EU:lla on lukuisia rahastoja, ohjelmia ja hankkeita, joilla tuetaan suoraan tai välillisesti yrittäjyyttä ja yritystoimintaa. Yksi näistä on nuorille yrittäjille suunnattu vaihto-ohjelma.

Lue lisää tuesta
Tuenjakajan (Euroopan komissio) lyhyt esittely


Suomalainen toimija voi hakea rahallista liikekumppanuustukea taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, joka luo myönteisiä kehitysvaikutuksia kehitysmaissa. Yksi tuettavista hanketyypeistä on kehitysmaatuonti Suomeen ja samalla mahdollisesti muihin maihin.

Lue lisää tuesta
Tuenjakajan (Finnpartnership) lyhyt esittely


Messuavustus pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä. Rahoitusta annetaan vähintään neljän tukikelpoisen pk-yrityksen ryhmälle, joka osallistuu toimialallaan merkittävään messutapahtumaan ulkomailla.

Lue lisää tuesta
Tuenjakajan (Business Finland) lyhyt esittely


Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) tarjoaa palveluja Venäjän liiketoimintojen kaikissa vaiheissa.

Lue lisää tuesta
Tuenjakajan (SVKK) lyhyt esittely